България 2018

July 07, 2018

Customer / Купувач

Register individually / Индивидуална регистрация
End sales / Край на продажбите Price / Цена Amount / Сума
Total / Тотал 0.00
You save / Спестяваш
0.00 = 0.00 EUR
Register as part of a team / Регистрация като част от отбор
End sales / Край на продажбите Price / Цена Amount / Сума
Total / Тотал 0.00
You save / Спестяваш
0.00 = 0.00 EUR

Participants / Участници


Payment method / Метод на плащане

Details / Детайли

For questions and inquires: rumen@legionrun.com 
При въпроси: rumen@legionrun.com
+359888716064

 

Please follow these instructions /  Моля следвайте тези инструкции :


1. Choose the type of tickets you want to buy - individual or team / Изберете вид билет (Индивидуален или Като част от отбор)

2. Enter the number of tickets you want to buy. / Изберете брой билети, който желаете да купите.

3. Enter the emails of each participant and choose Legion (start time). / Въведете мейла на всеки един участник и изберете Легион (стартова вълна) за него.

4. Choose payment option. / Изберете метод на плащане.

5. After successful payment we will send to each one of them an email with instructions and a secret code, so they can finish their registration. / След получаване на плащането ще изпратим мейл покана с уникален адрес към всеки един участник за да завърши своята регистрация.

6. If a change in the registration is needed it can be done up until 1 week before the event. For changes in the Start Time, please contact rumen@legionrun.com . / Ако се наложи промяна в данните на някой участник можете да направите това до 1 седмица преди събитието. За промяна на Стартова вълна, моля пишете на rumen@legionrun.com .