Customer / Client

Register individually / Înregristrare individuală
End sales / Preț final Price / Preț Amount / Sumă

UNTIL April 28th 2018 - individual   (more)   2000 remaining
180.00 RON

UNTIL April 28th 2018 + Divertiland Basic - individual   (more)   1000 remaining
249.00 RON

UNTIL April 28th 2018 + Divertiland Gold - individual   (more)   397 remaining
270.00 RON
Total 0.00
You save / Salvat
0.00 = 0.00 EUR
Register as part of a team / Înregistrare grup
End sales / Preț final Price / Preț Amount / Sumă

UNTIL April 28th 2018 - group   (more)   1989 remaining
157.00 RON
Total 0.00
You save / Salvat
0.00 = 0.00 EUR

Participants / Participanți


Choose Payment method / Alege metoda pe plată

Details / Detalii

For questions and inquires: romania@legionrun.com
Pentru întrebări și cereri: romania@legionrun.com

 

Please follow these instructions / Urmați aceste instrucțiuni: 


1. Choose the type of tickets you want to buy - individual or team / Alegeți tipul biletelor pe care doriți să le cumpărați - individual sau de echipă

2. Enter the number of tickets you want to buy / Introduceți numărul de bilete pe care doriți să le cumpărați  

3. Enter the emails of each participant and choose legion  / Introduceți e-mailurile fiecărui participant și alegeți legiunea

4. Choose Payment Option / Alegeți opțiunea de plată

5. After successful payment we will send to each one of them an email with instructions and a secret code, so they can finish their registration. / După ce plata va fi efectuată, vom trimite fiecăruia câte un e-mail cu instrucțiuni și un cod secret, astfel încât să poată termina înregistrarea.

6. If a change in the registration is needed it can be done up until 2 week before the event Dacă este necesară o modificare a înregistrării, aceasta poate fi efectuată până la două săptămâni înainte de eveniment

  PRICE VALID UNTIL
PREȚ VALABIL PANĂ LA:
                 TEAM OF 10+            INDIVIDUAL TO 9
First 200 tickets 115 Ron 115 Ron
UNTIL March 31st 2018 138 Ron 138 Ron
UNTIL April 28th 2018 157 Ron 180 Ron
UNTIL May 18th 2018 180 Ron 200 Ron
UNTIL June 10th 2018 200 Ron 225 Ron
At the door (June 16th 2018) 280 Ron 280 Ron
Extra facilities for Divertiland / Facilități extra pentru Divertiland:
  • Basic69lei/per person  - acces to all the attractions from Divertiland / acces la toate atracțiile din Divertiland;
  • Gold: 90 lei/per person - showers acces + lockers with key + acces to all the attraction from Divertiland / acces dușuri + dulapuri cu cheie + acces la toate atracțiile din Divertiland