CANCELED - Lietuva 2018

August 18, 2018

Customer / Klientas

Register individually / Užsiregistruoti vienam žmogui
End sales / Pardavimų pabaiga Price / Kaina Amount / Kiekis
Total / Galutinė suma 0.00
You save / Sutaupote
0.00 = 0.00 EUR
Register as part of a team / Užsiregistruoti kaip komanda
End sales / Pardavimų pabaiga Price / Kaina Amount / Kiekis
Total / Galutinė suma 0.00
You save / Sutaupote
0.00 = 0.00 EUR

Participants / Dalyviai


Payment method / Mokėjimo būdas

Details / Informacija

Have questions? Write us: Lithuania@legionrun.com 
Turite klausimų? Parašykite: Lithuania@legionrun.com


 

Please follow these instructions / Sekite instrukciją:


1. Choose the type of tickets you want to buy - individual or team / Pasirinkite bilieto tipą - pavienį ar komandinį.

2. Enter the number of tickets you want to buy. / Įveskite pageidaujamą bilietų kiekį.

3. Enter the emails of each participant and choose Legion (start time). / Įveskite kiekvieno dalyvio elektroninio pašto adresą ir pasirinkite Legioną (starto laiką)

4. Choose payment option. Pasirinkite mokėjimo būdą. 

5. After successful payment we will send to each one of them an email with instructions and a secret code, so they can finish their registration. / Atlikus sėkmingą apmokėjimą, kiekvienam komandos nariui išsiųsimę elektroninį laišką (patikrinkite INBOX ir SPAM pašto dėžutes) su instrukcijomis ir specialiu kodu, kad kiekvienas galėtų užbaigti registraciją. 

6. If a change in the registration is needed it can be done up until 1 week before the event. For changes in the Start Time, please contact Lithuania@legionrun.com . / Jeigu norite pakeisti dalyvio registraciją, tai turite padaryti likus iki renginio savaitei. Norint pakeisti starto laiką susisiekite Lithuania@legionrun.com